Klauzula informacyjna

Zgodnie z wymogiem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro rachunkowe TAXO Sp. z o.o., ul. Szkolna 5/18, 61-832 Poznań, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773124, REGON:382631760, NIP: 7831798116, wysokość kapitału zakładowego 15.000 PLN. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania przedstawienia wyceny usługi (przesłania oferty handlowej drogą elektroniczną). Podane dane osobowe mogą zostać udostępniane prawnikom oraz księgowym współpracującym ze spółką, nie będą jednak przekazywane do państw trzecich. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez miesiąc, a w przypadku zawarcia umowy usługowej do czasu wygaśnięcia możliwego roszczenia.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przekazanych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia przedstawienia proponowanej oferty cenowej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.