Kryptowaluty to nie tylko środek inwestycyjny, ale także forma płatności czy nawet sposób na zarabianie pieniędzy. Jednakże, pomimo rosnącej popularności, wiele osób nadal nie zdaje sobie sprawy z konieczności rozliczenia się z zysków i strat wynikających z transakcji kryptowalutowych w ramach obowiązujących przepisów podatkowych.

Czym są kryptowaluty?

Kryptowaluty są formą cyfrowej lub wirtualnej waluty, która opiera się na technologii blockchain. Są to aktywa cyfrowe, które działają jako środek wymiany, podobnie jak tradycyjne waluty, takie jak dolar czy euro. Jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych walut, kryptowaluty są całkowicie zdecentralizowane i niezależne od instytucji finansowych czy rządów.

Podatek od kryptowalut

Podatek od kryptowalut wynosi 19% od podstawy opodatkowania pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu. Dodatkowo, jeśli dochód z transakcji kryptowalutowych przekracza milion złotych, podatnik musi zapłacić opłatę solidarnościową w wysokości 4% od dochodu powyżej tej kwoty. Jest to ważne, gdy osiąga się wysokie zyski, ponieważ opłata solidarnościowa może znacząco wpłynąć na ostateczny podatek do zapłacenia.

Nieujawnione zyski

Należy przestrzegać sytuacji, w których składając zeznanie podatkowe PIT ujawnia się niski dochód, a następnie pomimo posiadania zysków z transakcji związanych z kryptowalutami, nie uwzględnia się ich w deklaracji. Jeśli taka osoba dokona np. zakupu nieruchomości o wysokiej wartości, naraża się na znaczne ryzyko przeprowadzenia kontroli podatkowej. Koniecznością będzie udowodnienie, że kapitał wykorzystany na zakup nieruchomości pochodził z legalnych i opodatkowanych źródeł dochodów. Ciężar dowodu w zakresie wykazania przychodów  opodatkowanych lub przychodów nieopodatkowanych stanowiących pokrycie wydatku spoczywa na podatniku.

Zaległości podatkowe

Jeżeli dana osoba nigdy nie rozliczyła się z kryptowalut i ma zaległości podatkowe, może spodziewać się poważnych konsekwencji ze strony urzędu skarbowego. W pierwszej kolejności, ignorowanie obowiązku rozliczenia PIT prowadzi do gromadzenia zaległości podatkowych, które podlegają karom w postaci odsetek za zwłokę i kar finansowych. Opóźnienie lub brak rozliczenia PIT może skutkować odpowiedzialnością karnoskarbową, co wiąże się z wysokimi grzywnami lub nawet karą pozbawienia wolności. Dodatkowo, składając deklarację po terminie, traci się prawo do korzystania z niektórych ulg podatkowych, co może dodatkowo obciążyć finanse.

Nierozliczone transakcje

Jeśli nie rozliczyłeś się z kryptowalut i masz wątpliwości co do swojej sytuacji podatkowej, to możesz podjąć kilka kluczowych kroków, aby uregulować swoje zobowiązania podatkowe i uniknąć konsekwencji. Przeanalizuj swoje transakcje z kryptowalutami i sporządź szczegółową listę operacji. Organ podatkowy na żądanie podatnika może w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym odroczyć lub rozłożyć na raty płatności zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami lub opłatami. Jednakże warto pamiętać, że ostateczna decyzja w tej sprawie zależy od oceny organu administracyjnego.

Podsumowanie

W zaległościach podatkowych kluczowe jest jak najszybsze podjęcie działań w celu uregulowania swojej sytuacji podatkowej i uniknięcia poważniejszych konsekwencji. Skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej może być kluczowe dla zrozumienia przepisów i skutecznego rozwiązania problemów podatkowych. Doświadczony prawnik lub doradca podatkowy zapewni pomoc w opracowaniu planu spłaty zaległości oraz negocjacjach z organem podatkowym. Dodatkowo może udzielić porad w zakresie strategii podatkowej, co przyczyni się do minimalizacji obciążeń podatkowych w przyszłości.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!