Zakup kryptowalut wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród osób poszukujących alternatywnych form inwestycji oraz środków płatniczych. Jednak coraz więcej osób zastanawia się, czy i w jaki sposób należy rozliczać transakcje związane z nimi w swoich zeznaniach podatkowych. Polskie przepisy podatkowe precyzyjnie określają zasady opodatkowania dochodów związanych z obrotem kryptowalutami, co stanowi istotną informację dla wszystkich inwestorów oraz użytkowników tego rodzaju cyfrowych aktywów.

Podstawowe zasady opodatkowania kryptowalut w Polsce

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z transakcji walut wirtualnych jest traktowany jako przychód z kapitałów pieniężnych. Oznacza to, że dochód uzyskany ze sprzedaży kryptowalut podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Podobnie jak w przypadku innych instrumentów finansowych, takich jak akcje czy obligacje, stawkę podatku określa art. 30b ustawy o PIT.

Jak rozliczyć kryptowaluty w PIT-38?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie transakcje kupna i sprzedaży kryptowalut powinny być wykazane w rocznej deklaracji PIT-38 w sekcji E. Istotne jest, aby podatnik prawidłowo udokumentował swoje wydatki związane z nabyciem i zbyciem kryptowalut, takie jak prowizje czy cena nabycia. Można skorzystać z wyciągów z giełdy czy faktur od pośredników.

Przychody i koszty uzyskania przychodów

Dochód z transakcji kryptowalut oblicza się jako różnicę między sumą przychodów ze zbycia kryptowalut a kosztami ich uzyskania. Kosztami uzyskania przychodów mogą być udokumentowane wydatki na nabycie i zbycie kryptowalut takie jak opłaty giełdowe czy prowizje. Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie koszty poniesione przez użytkownika kryptowalut mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Przykładem są koszty związane z kopaniem kryptowalut, takie jak zakup sprzętu czy zużycie energii. Wynika to z faktu, że proces kopania kryptowalut może być postrzegany jako bardziej zbliżony do działalności inwestycyjnej niż operacyjnej, co oznacza, że nie wszystkie wydatki z nim związane są uznawane za niezbędne do generowania przychodów.

Warto podkreślić, że rodzaj kryptowaluty nie ma znaczenia w kontekście rozliczania podatków. Koszty poniesione przy zakupie jednej kryptowaluty można uwzględnić w deklaracji PIT w kontekście przychodu uzyskanego ze sprzedaży innej.

Obowiązek rozliczenia podatkowego

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego dotyczy nie tylko osób, które uzyskały przychody z tytułu zbycia kryptowalut, ale także tych, którzy ponieśli wydatki na zakup kryptoaktywów w danym roku kalendarzowym. Jest to istotne, ponieważ rozliczenie podatkowe kryptowalut jest obowiązkowe bez względu na to, czy uzyskano z nich dochód czy też nie.

Rozliczenia w przypadku braku przychodów

Nawet jeśli podatnik nie uzyskał żadnych przychodów z tytułu zbycia kryptowalut, nadal musi złożyć zeznanie podatkowe w odpowiedniej formie, jeżeli ponosił koszty na nabycie walut wirtualnych. W kolejnych latach będzie mógł potrącić te koszty od podatku, gdy sprzeda kryptowaluty. Jeśli w danym roku podatnik kupował i sprzedawał kryptowaluty, a koszty zakupu przewyższały przychody ze sprzedaży, różnica ta może być przeniesiona na kolejne lata, ale nadal musi być rozliczona.

Podsumowanie

Polskie przepisy podatkowe dotyczące kryptowalut wymagają od użytkowników tego rodzaju aktywów ścisłego przestrzegania zasad rozliczeń podatkowych. Złożenie prawidłowego zeznania podatkowego, nawet jeśli nie uzyskano żadnych przychodów z kryptowalut, jest obowiązkowe i stanowi ważny element prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!