Kryptowaluty od dawna budzą ogromne zainteresowanie inwestorów. Z racji tego, że do tej pory obrót kryptowalutami nie był uregulowany, stwarzało to pole do nadużyć i spekulacji. Unia Europejska od kilku lat pracuje nad regulacjami mającymi na celu nadzór nad tym dynamicznie rozwijającym się rynkiem. Jednym z najnowszych aktów prawnych wprowadzonych w celu uregulowania kryptowalut jest tzw. rozporządzenie MiCA.

Czym Jest Rozporządzenie MiCA?

MiCA to skrót od Market in Crypto-Assets, co można przetłumaczyć jako “Rynek Aktywów Kryptograficznych”. To nowoczesna inicjatywa prawna, mająca na celu stworzenie spójnego i jednolitego ramowego systemu regulacyjnego dla kryptowalut w Unii Europejskiej. MiCA stanowi część szerszej strategii regulacyjnej, mającej na celu zabezpieczenie inwestorów, ochronę przed nadużyciami oraz zapewnienie stabilności rynku finansowego. Chociaż regulacja ta weszła w życie 29 czerwca 2023 roku, będzie obowiązywać częściowo od czerwca oraz grudnia 2024 roku.

Kto podlega regulacjom MiCA?

Wszystkie podmioty emitujące lub świadczące usługi związane z aktywami kryptowalutowymi zostaną objęte regulacjami MiCA. Obejmuje to giełdy kryptowalutowe, dostawców portfeli kryptowalutowych oraz emitentów Initial Coin Offering (ICO). Regulacje te dotyczą także podmiotów, które przechowują lub zarządzają aktywami kryptowalutowymi w imieniu innych, takie jak portfele depozytowe lub emitenci tokenów zabezpieczających.

Jakie są główne cele MiCA?

  •   Ochrona inwestorów: Jednym z głównych celów MiCA jest zapewnienie bezpieczeństwa inwestorów poprzez wprowadzenie przejrzystych zasad i standardów działania dla firm operujących w sektorze kryptowalut. Przepisy te obejmują m.in. obligatoryjne informacje dotyczące projektów kryptowalutowych, aby inwestorzy mieli pełną wiedzę na temat swoich inwestycji.
  •   Zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu: MiCA stawia sobie za zadanie skuteczne przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez wprowadzenie restrykcyjnych przepisów dotyczących identyfikacji klienta oraz monitorowania transakcji. To krok w kierunku uczciwego i zgodnego z prawem funkcjonowania rynku kryptowalut.
  •   Stworzenie jednolitego rynku kryptowalut: Inicjatywa MiCA ma na celu zharmonizowanie przepisów dotyczących kryptowalut w całej Unii Europejskiej. Dzięki temu ma powstać jednolity rynek, co ułatwi działalność firmom oraz zwiększy konkurencyjność sektora w skali europejskiej.
  •   Ochrona środowiska: Wydobywanie niektórych kryptowalut poprzez proces walidacji transakcji i dodawania nowych jednostek do łańcucha bloków wymaga sprzętu o dużej mocy, który zużywa ogromne ilości energii. Branża ta wymaga również znacznej ilości komponentów komputerowych i generuje odpady elektroniczne. MiCA zobowiązuje do stosowania bardziej efektywnych technologii, dążąc do zmniejszenia śladu ekologicznego związanego z procesem wydobywania kryptowalut.

Podsumowanie

Wprowadzenie MiCA jest istotnym krokiem w kierunku uregulowania rynku kryptowalut w Unii Europejskiej. W kontekście dynamicznej natury kryptowalut i potencjalnych ryzyk, regulacja ta jest ważnym narzędziem w zapewnieniu stabilności na rynku kryptowalut w Europie. Poprzez wprowadzenie jednolitych przepisów, MiCA dąży do zabezpieczenia interesów inwestorów, zwalczania nielegalnych praktyk oraz stworzenia sprzyjającego środowiska dla innowacyjnych projektów blockchainowych. Mimo że MiCA ma na celu stworzenie klarownych i jednolitych przepisów dla kryptowalut w Unii Europejskiej, projekt ten musi zmierzyć się z wyzwaniem jakim jest konieczność równoważenia między potrzebą ochrony inwestorów a zachowaniem elastyczności i przestrzeni dla innowacji.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!