Tokeny NFT, czyli niezamienne tokeny stanowią unikalne cyfrowe składniki majątku, reprezentujące treści cyfrowe zapisane na blockchainie. Zwykle posiadają one wartość kolekcjonerską i mogą być na przykład cyfrowymi aktywami w grach, zdjęciami, obrazkami czy materiałami wideo. W niniejszym poradniku przyjrzymy się bliżej podatkowi dochodowemu w związku ze sprzedażą NFT, wskazując na kluczowe zagadnienia, których należy być świadomym.

NFT a waluta wirtualna

Na wstępie należy zaznaczyć, że tokeny NFT nie spełniają kryteriów definicji waluty wirtualnej zawartej w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Według tej definicji, waluta wirtualna to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

  1. prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
  2. międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
  3. pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
  4. instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  5. wekslem lub czekiem,

oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Kryptowaluty stanowią wymienialne środki płatnicze, uznawane w handlu elektronicznym oraz cyfrowo przechowywane lub przekazywane. Zgodnie z definicją, są one cyfrowymi odwzorowaniami wartości. Natomiast tokeny NFT, bazujące na technologii blockchain, są unikalnymi kodami blockchain, co oznacza, że nie są wymienialne.

Rozliczenie CIT

Przychody z tytułu sprzedaży tokenów NFT niebędących walutą wirtualną stanowią przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o CIT. Przychody z działalności gospodarczej są uznawane za należne, nawet jeśli nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Analogicznie, te uzyskane ze sprzedaży tokenów NFT powinny być uznawane w momencie, gdy stają się wymagalne, nawet jeśli jeszcze nie zostały zaksięgowane na koncie podatnika. Podatnik jest zobowiązany do płacenia zaliczek na podatek w przypadku, gdy uzyskane dochody przewyższają koszty ich uzyskania.

Rozliczenie PIT

Osoba fizyczna będzie zobowiązana do uiszczenia podatku z tytułu sprzedaży NFT zgodnie z obowiązującą w danym roku skalą podatkową. W 2024 roku jest ona równa 12% w pierwszym progu dochodowym oraz 32% w przypadku przekroczenia drugiego progu, który wynosi 120 tysięcy złotych. Ponadto, w przypadku przekroczenia nadmiaru zysków w kwocie 1 miliona złotych, artyści i kolekcjonerzy będą zobowiązani do opłacenia daniny solidarnościowej w wysokości 4% od swoich zobowiązań podatkowych.

Rozliczenia PIT za 2023 rok należy złożyć w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Można to uczynić za pomocą platformy internetowej, takiej jak Twój e-PIT, albo w tradycyjnej formie papierowej.

Podsumowanie

Transparentność i rzetelne rozliczanie się z dochodów z NFT są kluczowe dla uniknięcia potencjalnych problemów podatkowych w przyszłości. Dążenie do zrozumienia własnych zobowiązań podatkowych może również pomóc w zachowaniu spokoju i pewności siebie podczas korzystania z rynku NFT jako artysta lub kolekcjoner. Ważne jest świadome przygotowanie się do ewentualnych obowiązków podatkowych.

Zespół Biura Rachunkowego Taxo

Zespół Taxo to eksperci w dziedzinie nowoczesnej księgowości i doradztwa, oddani świadczeniu usług o najwyższej jakości. Wierzymy w indywidualne podejście do każdego przedsiębiorcy, dopasowując nasze rozwiązania do ich unikalnych potrzeb. Dzięki temu pomagamy naszym klientom efektywnie zarządzać finansami i odnosić sukcesy w biznesie.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!