Wraz z rosnącą popularnością walut wirtualnych, wiele krajów wprowadziło zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej przepisy, które mają na celu uregulowanie ich obrotu oraz zapobieganie nielegalnym praktykom. Jedną z takich regulacji jest wprowadzenie rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych. Rejestr ten stanowi narzędzie służące do identyfikacji i kontrolowania podmiotów prowadzących działalność związaną z walutami wirtualnymi. Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy muszą się wpisać do tego rejestru. W tym artykule blogowym przyjrzymy się bliżej temu, kiedy konieczna jest rejestracja w rejestrze działalności związanej z walutami wirtualnymi, a kiedy można z niej zrezygnować.

Jakie podmioty podlegają rejestracji działalności w zakresie walut wirtualnych?

Obowiązkowi rejestracji podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący tzw. działalność na rzecz spółek lub trustów, która polega na świadczeniu usług polegających na:

  • tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej;
  • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym;

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przedsiębiorcy prowadzący wyżej opisaną działalność w zakresie walut wirtualnych są zobowiązani do rejestracji swojej działalności w tym zakresie, jeśli wykonują jedną z czterech czynności: wymianę pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi, wymianę pomiędzy walutami wirtualnymi, pośrednictwo w wymianach lub prowadzenie rachunków zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Oznacza to, że jeśli działalność dotyczy wymiany walut wirtualnych na środki płatnicze lub inne waluty wirtualne, pośrednictwa w takich wymianach, a także prowadzenia rachunków walut wirtualnych, należy uzyskać wpis do rejestru. Jednak, jeśli działalność dotyczy tylko posiadania oraz przechowywania to nie ma obowiązku rejestracji.

Ponadto należy pamiętać, że za prowadzenie działalności w zakresie walut wirtualnych bez uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych grozi kara do 100 000 zł.

Jakie warunki muszą być spełnione przez przedsiębiorców?

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi 31 października 2021 roku do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przedsiębiorcy zajmujący się działalnością na rzecz spółek lub trustów oraz przedsiębiorcy zajmujący się walutami wirtualnymi muszą spełniać dodatkowe wymogi. Wymagana jest niekaralność oraz posiadanie i potwierdzenie wiedzy lub doświadczenia związanego z prowadzoną regulowaną działalnością. Niespełnienie tych warunków oznacza niemożność prowadzenia działalności z zakresu walut wirtualnych, a w następstwie tego brak obowiązku rejestracji. 

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!