Sandra Kurpisz-Śliwa

Prezes Zarządu
Główna Księgowa

Obecnie pełnię funkcję Członka Zarządu w Biurze Rachunkowym TAXO, gdzie moje obowiązki obejmują kompleksową koordynację działalności firmy, kwestie finansowe, opiekę nad klientem oraz zarządzanie pracą całego biura. Równocześnie, jako Redaktor Naczelny w prosta-spolka.pl, skupiam się na koordynacji publikacji różnorodnych treści oraz efektywnym zarządzaniu zespołem prawnym.

Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu jako Office Manager w firmie prawniczej, a potem w firmie związanej z nowymi technologiami, gdzie zajmowałam się koordynacją projektów i zarządzaniem zespołami, zdobyłam umiejętności, które teraz skutecznie wykorzystuję w roli Członka Zarządu. Organizacja, planowanie oraz skuteczne wykorzystanie zasobów stały się integralną częścią mojego podejścia do zarządzania, co pozwala na efektywne osiąganie celów firmy.

Początki mojej drogi zawodowej to praca jako Asystent Prawny, co pozwoliło mi zrozumieć zawiłości prawa oraz umocniło moje zdolności analitycznego myślenia, co jest niezwykle przydatne w przemyślanym podejmowaniu decyzji. To z kolei okazało się cennym fundamentem dla moich kolejnych kroków.

Posiadając tytuł magistra pedagogiki zdobytego na kierunku Zarządzania Oświatą, wykorzystuję umiejętności interpersonalne, które umożliwiają mi efektywną komunikację zarówno z zespołem, jak i klientami. Nauki humanistyczne, zwłaszcza psychologia i socjologia, pomogły mi budować trwałe relacje oraz zrozumieć potrzeby i oczekiwania zarówno pracowników, jak i klientów.

Uzyskałam również tytuł magistra prawa, co umocniło moje umiejętności analitycznego myślenia, precyzyjnego argumentowania oraz dogłębnego badania regulacji prawnych. To zdobyte doświadczenie prawnicze było kluczowe w pełnieniu roli Członka Zarządu oraz Redaktora Naczelnego, gdzie dbałość o zgodność z przepisami i umiejętność rozwiązywania problemów są niezbędne.

Aktualnie kontynuuję swoje doskonalenie zawodowe, studiując psychologię w biznesie, co pozwala mi jeszcze lepiej zrozumieć psychologiczne aspekty zarządzania zespołem oraz efektywnego rozwoju firmy. To umożliwia mi lepsze dopasowanie strategii zarządzania do potrzeb zespołu i klientów, co przekłada się na jeszcze wyższą jakość usług świadczonych przez Biuro Rachunkowe TAXO.